Wednesday, June 19, 2013

GSM SMS FOR LIGHT SENSOR (LDR) PROJECT


Projek skematik ni boleh menghantar bilangan percent nilai cahaya kepada handphone dengan sms. Contohnya alat kawalan ini boleh digunakan sebagai sistem amaran kebakaran, dimana LDR sensor akan membaca tahap2 signal cahaya dan diterjemahkan kedalam nilai peratus, kalau keadaan normal cahaya adalah terang 100%, sederhana 50% dan bila asap tebal mungkin 10% dan SMS akan dihantar kepada handphone untuk tindakkan seterusnya. Simulation seperti gambar dibawah. Atau ia juga boleh digunakan untuk sebarang idea...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...