Sunday, March 23, 2014

PROJEK ELEKTRONIK: ARDUINO UNO - BUCK CONVERTER POWER SUPPLY CIRCUIT.

PROJEK ELEKTRONIK

Gambar diatas adalah projek power supply jenis buck converter berasaskan Arduino uno menggunakan PWM control. Suatu keluaran signal PWM daripada pin 9 arduino board dengan frequency 30kHz di injek kedalam litar MOSFET buck converter driver. Ini akan menghasilkan bekalan voltage keluaran yang boleh ditentu laraskan kepada nilai voltage yang diingini merujuk kepada bekalan voltage masukan contoh 12VDC dengan mengubah2 duty cycle menerusi variable resistor untuk kawalan analoge input.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...