Wednesday, April 30, 2014

PROJEK ELEKTRONIK: LITAR PCB PROJEK PENGAWAL KEKERUHAN AIR AQUARIUM AUTOMATIK

PROJEK ELEKTRONIKMenggunakan turbidity sensor dan water level wire probe, bila air keruh ia akan tukar air secara auto menggunakan valve atau pum air.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...